היום בהסטוריית הביטלס

יום שני, 18 בינואר 1988

פורץ נכנס לדירתם של ג'ון לנון ויוקו אונו בבניין הדקוטה בניו יורק.

הוא משאיר כמה פתקים, תמונה ומכתב ליוקו, שישנה באותו זמן. מאוחר יותר הוא נעצר ע"י משטרת ניו- יורק.

פורץ נכנס לדירתם של ג'ון לנון ויוקו אונו בבניין הדקוטה בניו יורק.