#273 The Dorchester

כאן, בלונדון, קיבלו הביטלס, ב-19 במרץ 1964, פרס על תרומתם לעסקי השעשועים (Show Biz Top Award) במסגרת ארוחת הצהריים השנתית של ה-Variety Club of Great Britain.


כאן, ב-23 באפריל 1964, השתתפו ג'ון וסינת'יה לנון, יחד עם בריאן אפשטיין, בארוחת הצהריים השנתית שבמסגרתה קיבל ג'ון פרס לספרות מאת Foyle's, עבור ספרו, In His Own Write.


כאן, ב-6 ביולי 1964, השתתפו חברי הביטלס ובריאן אפשטיין במסיבה לרגל השקת הסרט A Hard Day's Night, בהשתתפות הנסיכה מרגרט והלורד סנודון.


כאן, ב-29 ביולי 1965, השתתפו חברי הביטלס ובריאן אפשטיין במסיבה לרגל השקת הסרט !Help.

כאן, ב-28 בינואר 1969, נפגשו לראשונה ג'ון לנון ויוקו אונו עם אלן קליין.


כאן, ב-1 בדצמבר 1983, נפגשו פול מקרטני, ג'ורג' הריסון, רינגו סטאר ויוקו אונו כדי להסדיר את עסקי חברת אפל.

במקום הזה עמד בית שנבנה בשנת 1751, ושבשנת 1792 כונה Dorchester House. בראשית המאה ה-19 כונה הבית Hertford House. בשנת 1929 נהרס הבית ובמקומו נבנה בית המלון בשם The Dorchester, אשר נפתח לקהל ב-18 באפריל 1931. מיד עם פתיחתו, זכה המלון למוניטין של מלון יוקרה וככזה הוא נשאר עד היום. ב-3 ביוני 1982 נפצע השגריר הישראלי, שלמה ארגוב, מניסיון התנקשות בחייו, בעת צאתו מהמלון הזה. הפיגוע הזה הוביל, לפי החלטת ממשלת ישראל דאז, למלחמת לבון הראשונה.