#95 Holyoake Hall

עודכן ב: 19 פבר 2019

כאן הופיעו הקווארימן מספר פעמים במהלך שנת 1958.


כאן הופיעו הביטלס ב-15 וב-22 ביולי 1961.


המבנה הזה הוקם בשנת 1914 כחנות קואופרטיבית. בשנות ה-50 וה-60 שימש המבנה כאולם ריקודים והופעות. כיום, בקומה התחתונה ישנן מסעדה, בר ופאב ובקומה העליונה ישנן דירות למגורים.