#90 The Pilgrim

הפאב הזה, קרוב לבית הספר לאמנויות, נהגו לבקר באפן קבוע ג'ון לנון, פול מקרטני, ג'ורג' הריסון, סינת'יה פאוול, סטיוארט סאטקליף, רוד מאדיי וחבריו לבית הספר, מספטמבר 1957 ועד לתחילת שנות ה-60.