#88 Liverpool College of Art

כאן למד ג'ון לנון בהמלצת מנהל בית הספר קווארי בנק שראה את הפוטנציאל הטמון בג'ון בתחום האמנות. לימודיו של ג'ון כאן נמשכו מה-16 בספטמבר 1957 ועד ל-1959. כאן הכיר ג'ון את סטיוארט סאטקליף, שיהיה נגן גיטרת הבס של הביטלס, ואת סינת'יה פאוול שתהיה אשתו הראשונה, וכן את ביל הארי ורוד מאריי.


בנייתו של הבניין הסתיימה בשנת 1883. בשנת 2003 בית הספר לאמנות עבר מהבניין הזה לבניין אחר לתחומי האוניברסיטה, ובשנת 2012 רכש בית הספרLiverpool Institute for Performing Arts (LIPA) את הבניין.