#82 Dovedale Towers (The Dovey)

במקום הזה, ברחוב פני ליין, הופיעו הקווארימן מספר פעמים בשנת 1957 ובשנת 1958.


הבניין הזה היה האולם של כנסיית St. Barnabas, שבה היה פול מקרטני נער מקהלה בשנת 1956. מאוחר יותר, כשהקווארימן הופיעו כאן, המקום פעל תחת השם Dovedale Towers וכולם כינו אותו The Dovey. מאוחר יותר, שימש המקום בית יתומים ובתקופה מסוימת, בסוף שנות ה-60, היה בית מלון. בתקופה הזו התאכסן כאן פרדי מרקורי כשהיה חבר בלהקת Ibex. אחרי שהמקום נסגר, הבניין נותר נטוש עד שבשנת 2009 נפתח בו פאב ומסעדה.