#80 Wavertree Town Hall

כאן, בקומה השנייה, הופיעו הקווארימן מספר פעמים בשנים 1957 ו-1958.


הבניין הזה נבנה בין השנים 1749 ו-1754, והוא שימש כבית העירייה של ווברטרי, כשזו הייתה, כמו שכונות רבות אחרות בליברפול, כפר עצמאי. עקב נזקי שריפה שפרצה במקום בשנת 1795 הבניין נבנה מחדש. בקומה התחתונה ישנו אולם של מועצת העיר ואולם זיכרון לחיילים מליברפול שנפלו במלחמת העולם הראשונה. בקומה השנייה מתקיימים אירועים שונים.