#77 The Tip

בצומת הזה, קרוב לבית שבו התגוררו ג'ון לנון ודודתו מימי, נפגש פיט שוטון, חבר של ג'ון וחבר להקת הקווארימן, עם פול מקרטני, ביולי 1957, ימים אחרי שג'ון פגש אותו לראשונה במסיבה בגן של כנסיית St. Peter. עפ"י בקשתו של ג'ון, הציע פיט לפול להצטרף ללהקת הקווארימן. פול, כידוע, הסכים.


הצומת הזה היה מקום מפגש קבוע בין ג'ון ופיט שוטון וחבריו האחרים במהלך שנות ה-50.