#66 Quarry Bank Hall, Quarry Bank High School for Boys

באולם הזה, הנמצא בשטח בית הספר Qarry Bank, שבו למדו ג'ון לנון וחלק מחבריו ללהקת הקווארימן, הופיעו הקווארימן באוקטובר 1956 ובעוד מספר פעמים במסגרת מסיבות ואירועי בית הספר.


כל הזכויות על המאמרים באתר שמורות לכותבי המאמרים. כל הזכויות על תכני הביטלס באתר (תמונות וקטעי וידאו) שמורות לבעליהם החוקיים. (לצערנו) אין לאתר thebeatles.co.il, למפעיליו ולכותבים בו כל קשר עסקי עם להקת הביטלס, עם חברת Apple Corps Ltd, עם מי מחברי להקת הביטלס או נציגיהם.

Proudly created by Wixart

יצירת קשר ורישום לתפוצה