#65 Henry Hunt and Sons

ביולי 1956 התחיל ריצ'י סטארקי (מי שיכונה רינגו סטאר) לעבוד במפעל שעמד כאן, לא רחוק מביתו, בשם הנרי האנט אנד סאנס. המפעל עסק בייצור מתקני ספורט עבור בריכות שחיה, גני שעשועים וכדומה. רינגו הועסק כאן כטכנאי מתלמד. רינגו פחד שיגויס בגיוס החובה לצבא הבריטי, ניצל את העובדה שבין השנים 1956-1957 הצבא לא גייס בחורים שהועסקו כמתלמדים במפעלים, אביו החורג, הארי, הכיר בפאב המקומי מישהו שעבד במפעל הזה וכך השיג רינגו את העבודה כאן. במפעל הזה הכיר רינגו מתלמד אחר בשם אדי מיילס ואיתו הקים את להקת אדי קלייטון סקיפל גרופ, להקתו הראשונה של ריצ'י. ריצ'י עבד כאן עד לשנת 1960.


הבניין מזמן לא עומד כאן ובמקום נמצא שטח ציבורי.