#53 The Regent's Park Barracks

בריאן אפשטיין היה מוצב במחנה הצבאי הזה קרוב לריג'נטס פארק בלונדון, בין דצמבר 1952 ל-27 בינואר 1954, בזמן שירותו הצבאי.


המחנה הזה נבנה בשנת 1920. בשנת 1971 קבוצה אנרכיסטית ביצעה פיגוע במחנה הזה, כתגובה לנוכחות של הצבא האנגלי בצפון אירלנד.


כל הזכויות על המאמרים באתר שמורות לכותבי המאמרים. כל הזכויות על תכני הביטלס באתר (תמונות וקטעי וידאו) שמורות לבעליהם החוקיים. (לצערנו) אין לאתר thebeatles.co.il, למפעיליו ולכותבים בו כל קשר עסקי עם להקת הביטלס, עם חברת Apple Corps Ltd, עם מי מחברי להקת הביטלס או נציגיהם.

Proudly created by Wixart

יצירת קשר ורישום לתפוצה