#51 Dingle Vale Secondary Modern School

כאן היה בית הספר התיכון שבו למד ריצ'י סטארקי, מי שיכונה רינגו סטאר, כרוב חבריו מבית הספר היסודי, החל משנת 1951. ב-1953 שוב אושפז ריצ'י לתקופה ארוכה, הפעם כשנתיים, כך שזמן קצר אחרי חזרתו לבית הספר, בשנת 1955, הוא עזב את לימודיו. על-פי עדותו, את ימי הלימודים בבית הספר הזה הוא לא זוכר כחוויית ילדות משמחת, בלשון המעטה.


היום עומד במקום בית ספר תיכון בשם Shorefields Technology College, שקודם לכן נקרא Shorefields Comprehensive School. הבניין שבו היה בית הספר בזמן שריצ'י למד בו נהרס וכיום עומד בניין חדש.