#47 Strawberry Field Salvation Army Children's Home

המקום הזה היה מקום מאד משמעותי עבור ג'ון לנון בילדותו והיה להשראה בעת שכתב את אחד השירים היפים ביותר שלו. כאן היה בית הספר לילדים יתומים של "צבא הישע" שעליו התבסס ג'ון לנון בכתיבת השיר Strawberry Fields Forever. את השיר כתב ג'ון באלמריה שבספרד, שם שהה בסתיו 1966, לצורך צילומי הסרט How I Won The War. השיר ראה אור ב-13 בפברואר 1967.


בחודשי הקיץ נערכה כאן מסיבה שנתית שאליה הוזמנו כל ילדי השכונה והדודה מימי נהגה לקחת את ג'ון לשם. ג'ון לא הסתפק בכך ויחד עם חברו פיט שוטון, נהג לעיתים קרובות לקפוץ מעל חומה שנמצאת מאחורי שטח בית הספר, ולשחק יחד עם ילדי בית הספר. זה מקום שמעט מעריצים מכירים אבל הוא בעל משמעות היסטורית עוד יותר גדולה מהשערים שכן ג'ון מיעט לעבור דרכם.


האיזכור המוקדם ביותר של הבניין Strawberry Field הוא משנת 1870, כשהבניין נרכש ע"י ימאי עשיר בשם ג'ורג' וורן. במפה משנת 1891 מצוין השטח של הבניין הזה תחת השם Strawberry Fields, כלומר ברבים, אבל במפה מ-1901 השם שמופיע שונה ל-Strawberry Field, כלומר ביחיד. ב-1912 הבניין נמכר לסוחר עשיר ועם מותו, אלמנתו תרמה אותו, בשנת 1932, ל"צבא הישע". ב-7 ביולי 1936 הבניין הפך לבית ספר ליתומים. בתחילה אוכלס הבניין ע"י 40 תלמידים מתחת לגיל 5 ומאוחר יותר גם תלמידים בוגרים יותר. בשנת 1973, בגלל עלויות התחזוקה הגבוהות מדי נסגר הבניין ונהרס. במקומו הוקמו שלושה מבנים שאיכלס 12 ילדים, כל אחד. באותה עת חדלה הכניסה עם השער האדום מלשמש הכניסה לשטח בית הספר. בתחילת ינואר 2005 נסגר בית הספר ליתומים והפעם סופית. במאי 2011 השערים המקוריים נלקחו כדי לשמר אותם ובמקומם הוצבו שערים זהים אך חדשים. כרגע מתכנן "צבא הישע" לפתוח את המקום מחדש אך הפעם כמרכז הדרכה לילדים עם צרכים מיוחדים ובו תוצב תערוכה על ההיסטוריה של המקום ועל השיר Strawberry Fields Forever.