#426 Ganges, Yamuna and Saraswati Rivers, Allahabad, India

עודכן ב: 27 אפר 2020

כאן, קרוב לעיר הקדושה אלהאבד, בהודו, פוזר ב-4 בדצמבר 2001 בשעה 3 לפנות בוקר, האפר של ג'ורג' הריסון במסגרת טקס על-פי המסורת ההינדית, שבו השתתפו אלמנתו, אוליביה, בנו, דהני, ושני חסידי תנועת ההרה קרישנה, הפעילים ב-International Society of Krishna Consciousness, שליוו אותם מלונדון. לאחר מכן, פוזר חלק מהאפר בנהר הגנגס, ע"י העיר וראנסי.


זה המקום שבו נפגשים שלושת הנהרות הקדושים ביותר בהודו: נהר הגנגס, נהר היאמונה ונהר הסראסווטי, שעל פי האמונה ההינדית הוא שם אבל אינו נראה. משום קדושתו הגדולה של המקום, מתקיים במקום הזה מדי שנה פסטיבל המג מלה, המכנס כ-8 מיליון עולי רגל. אחת ל-12 שנה חשיבותו של הפסטיבל גדלה ואז שמו הוא קומב מלה ומגיעים אליו כ-20 מיליון עולי רגל. לפני כשנתיים הייתי שם עם עידית, בפסטיבל המג מלה.