#425 Mason chip shop

כאן פעלה חנות למכירת צ'יפס, שבה התקיים המפגש הראשון בין ג'ון לנון לפול מקרטני בשנת 1956.

כיום פועלת כאן מסעדה סינית בשם Chung Yee.