#42 Joseph Williams Primary School

כאן עמד בית הספר ובו למד פול מקרטני משנת 1949.


בשנת 2009 התגלתה תמונה של פול עם בני כיתתו, שצולמה בשנת 1952. פול נראה בה חובש כובע ומעיין בחוברת. באותה שנה התגלה פריט נוסף שלא היה ידוע עד אז. בספריה הציבורית בליברפול, נמצא חיבור שכתב פול מקרטני ב-1953, כשלמד בבית הספר הזה, ושנכתב במסגרת תחרות חיבורים בית ספרית לכבוד ההכתרה של המלכה אליזבת' השניה. דבר מעניין הוא שהאות B גדולה שמופיעה בחיבור של פול כמעט זהה לאות B גדולה עם שתי אנטנות של חיפושית שפול יחבר בשנת 1962 ושתופיע במערכת התופים של רינגו סטאר עם השם Beatles.


בספטמבר 1953 עבר פול את מבחני ה-11-plus exam אשר קבעו מי ילמד בבית ספר עיוני ומי ילמד בבית ספר מקצועי. פול ועוד שני תלמידים, מתוך תשעים תלמידים שנגישו למבחנים, עברו את המבחן ופול המשיך מכאן למוסד לבנים של ליברפול.


בית הספר הזה נסגר ב-31 באוגוסט 1997. לפני סגירתו למדו בו תלמידות ותלמידים בגילאים 5 עד 11. בשנת 2006 הבניין נהרס. כעת בונים באזור 106 יחידות דיור בנות 2 עד 4 חדרי שינה.