#415 Tavern On The Green

כאן, בניו יורק, חגגו ג'ון ושון לנון את ימי ההולדת שלהם, ב-9 באוקטובר 1979 וב-13 באוקטובר 1980. המבנה הזה נבנה בשנת 1870 והוא שימש להלנת הכבשים שרעו באחו הסמוך. בשנת 1934 הפך המקום למסעדה. בשנת 1974 עבר המקום שיפוץ והוא נפתח מחדש בשנת 1976. ב-31 בדצמבר 2009 המסעדה נסגרה עקב פשיטת רגל וב-15 באוקטובר 2010 המקום נפתח כמרכז מידע למבקרים, אך הוא נסגר בסוף 2011. ב-24 באפריל 2014 נפתחה שוב המסעדה תחת אותו שם.