#407 New York City Immigration Court

כאן, בניו יורק, נדון, בין מרץ 1972 ועד אוקטובר 1975, הבקשה של ג'ון לנון לקבל אזרחות אמריקאית.


כאן קיבל ג'ון לנון, ב-27 ביולי 1976 את כרטיס ה-Green Card.


כל הזכויות על המאמרים באתר שמורות לכותבי המאמרים. כל הזכויות על תכני הביטלס באתר (תמונות וקטעי וידאו) שמורות לבעליהם החוקיים. (לצערנו) אין לאתר thebeatles.co.il, למפעיליו ולכותבים בו כל קשר עסקי עם להקת הביטלס, עם חברת Apple Corps Ltd, עם מי מחברי להקת הביטלס או נציגיהם.

Proudly created by Wixart

יצירת קשר ורישום לתפוצה