#399 Friar Park

כאן, בהנלי-און-ת'מס, התגורר ג'ורג' הריסון בין ינואר 1970 ועד ליום מותו, ב-29 בנובמבר 2001. הבית הזה נבנה בשנת 1889 ע"י סר פרנסיס קריספ, עו"ד בריטי ומיקרוסקופיסט, שהתגורר בו עד ליום מותו, בשנת 1919. לאחר מותו נמכר הנכס לסר פרסיבל דייויד שתרם אותו למסדר הדתי סלסיאנס של דון בוסקו, לשימוש הנזירות. בסוף שנות ה-60 הבית היה במצב של התפוררות ונשקלה הריסתו עד שג'ורג' הריסון רכש אותו בינואר 1970. ג'ורג' הפך את המבנה לביתו והקים בשטחו אולפן הקלטות פרטי. לבית 120 חדרים וגן שמקיף אותו ושגודלו 25 דונם. הנכס נמצא כיום בבעלותה של אוליביה הריסון.