#375 Mad Day Out

כאן, בלונדון, הצטלמו הביטלס ב-28/7/68, במסגרת Mad Day Out. הכנסיה נבנתה בשנת 314 אחרי הספירה והיא אחת העתיקות באנגליה. בשנת 1847 היא נבנתה שוב בצורתה הנוכחית.