#371 Robert Frase Gallery

כאן, בלונדון הייתה הגלריה Robert Frase Gallery שבה הוצגה התערוכה You Are Here של יוקו אונו וג'ון לנון, בין ה-1 ביולי ל-3 באוגוסט 1968. בפתיחה הפריחו ג'ון לנון ויוקו אונו 365 בלונים לבנים ובכל אחד היה פתק שבצד אחד היה כתוב You are here (את/ה כאן), ובצד השני היה כתוב:

Write to John Lennon

כתוב/י לג'ון לנון


בצירוף כתובת הגלריה. כל מי שכתב קיבל מג'ון תשובה:

Dear Friend, Thank you very much for writing and sending me my balloon back. I'm sending you a badge just to remind you that you are here. Love, John Lennon

ידיד/ה יקר/ה, תודה שכתבת לי והחזרת לי את הבלון. אני שולח לך את זה כדי להזכיר לך שאתה כאן. באהבה, ג'ון לנון


בצירוף חתימתו בכתב ידו. רבים כתבו נאצות גזעניות כנגד יוקו אונו.


הגלריה Robert Frase Gallery נפתחה ע"י סוחר האמנות, רוברט פרייז, בשנת 1962 ופעלה כאן עד לשנת 1969.

כל הזכויות על המאמרים באתר שמורות לכותבי המאמרים. כל הזכויות על תכני הביטלס באתר (תמונות וקטעי וידאו) שמורות לבעליהם החוקיים. (לצערנו) אין לאתר thebeatles.co.il, למפעיליו ולכותבים בו כל קשר עסקי עם להקת הביטלס, עם חברת Apple Corps Ltd, עם מי מחברי להקת הביטלס או נציגיהם.

Proudly created by Wixart

יצירת קשר ורישום לתפוצה