#37 Stockton Wood Primary School

בבית הספר הזה למד פול מקרטני משנת 1947 ועד לשנת 1949. בית הספר הזה נבנה כדי לתת חינוך לילדי השכונה שבה התגוררה משפחת מקרטני, שרוב תושביה באו ממשפחות קשות יום. באותם הימים הייתה רמת האבטלה גבוהה. רוב הילדים שלמדו בבית הספר הזה סבלו מבעיות התנהגות קשות, מה שחייב את פול ואחיו, מייקל, לנקוט באלימות על מנת להתגונן. על רקע הכמות הדרמטית במספר התלמידים בבית הספר, שעלה על 1,500 תלמידים, פול ואחיו, מייקל עזבו את בית הספר לבית ספר אחר.


בית הספר נוסד בשנת 1939. בראשית שנות ה-50 למדו בו כ-1,600 תלמידים ותלמידות, מה שהפך אותו לבית הספר הגדול ביותר בבריטניה. בשנת 2005 נהרס הבניין המקורי ונבנה הבניין שנמצא היום במקום. כיום, בית הספר מעורב ולומדים בו כ-330 בנים ובנות בגילאים 3 עד 11 ומלמדים בו 19 מורים. בית הספר מדורג כטוב ע"י משרד החינוך.