#365 Apple Corps

כאן, בקומה הרביעית של הבניין הזה בלונדון, פעלו משרדי חברת Apple Corps, בין ה-22 בינואר ל-14 ביולי 1968. מכאן עברו משרדי החברה לבניין שעל הגג שלו ביצעו הביטלס את הופעתם האחרונה.