#364 Royal Lancaster Hotel

כאן, בלונדון, חגגו חברי הביטלס ונשותיהם, במסיבת תחפושות שנערכה לרגל שידור הסרט Magical Mystery Tour.


בנייתו של הבניין הזה הסתיימה בשנת 1937 והוא שימש כבניין משרדים עד שבשנת 1967 שינה את ייעודו והפך לבית מלון שפעיל עד היום.