#363 Apple Boutique

כאן, בלונדון, פעלה חנות הבוטיק שבבעלות הביטלס בין ה-5 בדצמבר 1967 ל-31 ביולי 1968.


החנות נוהלה ע"י פיט שוטון, חבר ילדות של ג'ון לנון, וג'ני בויד, אחותה של פטי הריסון, אשתו של ג'ורג'. לפתיחת החנות הגיעו ג'ון לנון וג'ורג' הריסון ונשותיהם. החנות הייתה אסון פיננסי, שכן נוהלה בצורה רשלנית והרבה לקוחות ומוכרים לקחו איתם פריטים בלי לשלם. הביטלס שילמו בספטמבר 1967 סכום של 100 אלף פאונד, שהם כ-2 מיליון פאונד במונחים של היום, לצוות מעצבים מהולנד בשם The Fool כדי שיעצבו את חזית הבניין שבו הייתה החנות. בתחילה, היה העיצוב בסגנון פסיכדלי, והוא הוצג בין ה-10 ל-12 בנובמבר 1967. עם זאת, בגלל שהעיצוב לא קיבל אישור מהעירייה, והתקבלו תלונות מהשכנים, היה צורך למחוק אותו. בין ה-15 ל-18 במאי 1968, שונה העיצוב ללבן עם המילה Apple, שהלם את סגנון עטיפת האלבום הלבן של הביטלס. עם סגירת החנות, לאחר שהצטבר הפסד של 200 אלף פאונד, שהם כ-3.5 מיליון פאונד במונחים של היום, לקחו חברי הביטלס ונשותיהם פריטים מהחנות ולמחרת איפשרו לכל אחד לבוא ולקחת בחינם את הפריטים שנותרו.


הבניין הזה נבנה בשנת 1795, ונהרס בשנת 1974. במקומו נבנה בניין בשם Travelscene House, המשמש בניין משרדים. ב-27 באפריל 2003 נקבע כאן שלט ע"י ה-Heritague Foundation, המציין את ג'ון לנון, מאחר ורק 12 שנים לאחר שאדם הלך לעולמו, ניתן לציין אותו בשלט, ב-17 במרץ 2013 הוחלף השלט בשלט אחר המציין את ג'ון לנון ואת ג'ורג' הריסון.