#361 Primrose Hill

כאן, בלונדון, טייל פול מקרטני עם כלבתו, מרת'ה, וידידו ואחד מעוזריהם של הביטלס, אליסטר טיילור, כאשר הם הבחינו באדם מוזר מסתובב בקרבתם. המראה הזה היווה השראה לפול לשיר The Fool On The Hill, שהקליט בין ה-25 ל-27 בספטמבר וב-20 באוקטובר 1967.


השטח הזה השתייך למלך הנרי השמיני ובשנת 1841 הפך להיות חלק מרכוש הכתר. בשנת 1842 הפך הפרלמנט את האיזור לשטח ציבורי.