#356 Kirkdale Jewish Cemetary

כאן, בליברפול, נקבר בריאן אפשטיין ב-30 באוגוסט 1967. לבקשת המשפחה אף אחד מחברי הביטלס לא השתתף כדי לא ליצור מהומה בקרב המעריצים ונציגי אמצעי התקשורת.


בית העלמין Kirkdale Jewish Cemetary היה בשימוש בין השנים 1921 לשנת 2008.