#341 Penny Lane - Th Fish and Chip Shop

בין ה-29 בדצמבר 1966 ל-17 בינואר 1967 הקליטו הביטלס את השיר Penny Lane, באולפני אבי רוד.


השיר מתבסס על איזור בליברפול ששמו Penny Lane, שהיה אזור מאד משמעותי בילדותם של ג'ון לנון, פול מקרטני וג'ורג' הריסון. מדובר באזור הקרוי Penny Lane למרות שלמעשה זהו שם של רחוב אחד שבאזור הזה. בשנת 1966 כתב פול מקרטני את השיר Penny Lane, כשהמקום הזה היווה השראה לכתיבתו. בשיר מזכיר פול, בצורה ציורית וסוראליסטית, פינות רבות שהיו קיימות באזור הזה. השיר ראה אור ב-13 בפברואר 1967.


אזור Penny Lane היה אזור חשוב שכן בכיכר שבלב באזור הוצב מקלט וסביבו תחנות עבור קווי שני אוטובוסים (מספר 46 ומספר 99) שחיברו את מרכז העיר עם שכונות בדרום ליברפול ושימשו את תושבי האזור בדרכם לביתם או למקומות שונים בעיר. במשך השנים הייתה סברה שהשם Penny Lane הוא על שם ג'יימס פני (James Penney), סוחר עבדם עשיר שחי בליברפול במאה ה-18, בזמן שליברפול הייתה מרכז חשוב בסחר העבדים מאפריקה לאמריקה. ביולי 2006, החליטה עיריית ליברפול להחליף את שמות הרחובות בעיר הנושאים שמות של סוחרי עבדים בשמות של אנשים שפעלו נגד נגד סחר העבדים והביאו לביטולו. כשהתברר שיזמה זו עלולה להביא לשינוי השם Penny Lane, אחת האטרקציות התיירותיות הגדולות ביותר בליברפול, בחנה העירייה מחדש את הנושא. הקרן לפיתוח פני ליין ערכה מחקר היסטורי עצמאי בעזרת היסטוריון מקומי ובדקה את מקור השם Penny Lane. מאחר ועורכי המחקר לא מצאו שם עדות לקשר בין שם הרחוב לשמו של סוחר העבדים, היזמה של העירייה פסחה על רחוב Penny Lane.

בשיר ישנה שורה שאומרת:

Four of fish and finger pies


כוונת המילים four of fish היא לארוחת פיש אנד צ'יפס שנמכרה תמורות ארבעה פני. המילים finger pies הן ביטוי ליברפולי לגבי מעשה מיני מסוים שכנראה נהגו זוגות לבצע במקלט שבכיכר. ברחוב Penny Lane ישנה עד היום חנות פיש אנד צ'יפס.