#34 Park View Primary School

בבית הספר הזה למד סטיוארט סאטקליף בין השנים 1946, כשהוא בן 6, ועד לשנת 1950. בית הספר פעיל עד היום ולומדים בו תלמידים ותלמידות בגילאים 3 עד 11.