#333 Taj Mahal

כאן, בהודו, הצטלם ג'ורג' הריסון, ב-20 בספטמבר 1966.


אתר ה-Taj Mahal, נבנה בין השנים 1632 ל-1653, בהוראת השליט המוגולי שח ג'הן, כאתר קבורה לרעייתו המועדפת, מומטז מהל. האתר כולל אחוזת קבר, מסגד ובית הארחה. בשנת 1983 הכריזה אונסקו על אתר ה-Taj Mahal כאתר מורשת עולמי. בשנת 2007 נבחר המקום כאחד משבעת פלאי העולם החדשים.