#331 Schloßhotel Tremsbüttel

במלון הזה, בגרמניה, לנו הביטלס בין ה-26 ל-27 ביוני 1966, בעת הופעותיה בהמבורג.

במאה ה-13 נבנתה כאן טירה, אשר הורחבה במאה ה-16, ונזנחה בתחילת המאה ה-18 עד שלא הייתה ראויה למגורים ונהרסה. בשנת 1780 נבנתה כאן הטירה הנוכחית, אשר בשנת 1961 הפכה לבית מלון בשם.Schloßhotel Tremsbüttel