#321 Queen Charlotte's Maternity Hospital

כאן, בלונדון, ילדה מורין סטארקי, אשתו של רינגו סטאר, את זאק, ב-13 בספטמבר 1965.


כאן ילדה מורין סטארקי את ג'ייסון, ב-19 באוגוסט 1968.


כאן ילדה מורין סטארקי את לי, ב-11 בנובמבר 1970.


כאן הפילה יוקו אונו, ב-21 בנובמבר 1968. יוקו שהתה כאן בחדר מספר 1 באגף המערבי השני, בין ה-4 ל-25 בנובמבר 1968. ג'ון לנון שהה לצדה במשך כל התקופה. אחת התמונות שבהן צולמו השניים כאן, מופיעה בעטיפת האלבום שלהם, Unfinished Music No. 2: Life with the Lions.


בית היולדות הזה נפתח לקהל בשנת 1739, והוא אחד מבתי היולדות העתיקים ביותר באירופה והיחיד מסוגו בבריטניה אז. שמו הראשון היה General Lying-in Hospital. בשנת 1809, פרסה המלכה שארלוט את חסותה על בית היולדות ושמו שונה ל- Queen's Lying-in Hospital. בשנת 1948 סופח בית היולדות לבית החולים לנשים בשם Chelsea Hospital for Women. בשנת 1988 שונה השם ל-Queen Charlotte's & Chelsea Hospital והבניין עבר שיפוץ.