#315 Salisbury Plain

באזור הזה, קרוב לסטונהג', הצטלמו הביטלס בין ה-3 ל-6 במאי 1965, עבור סצנת הצבא בסרט !Help. בשלב מסוים בסצנה אף אפשר לראות את אתר סטונהג' ברקע.כל הזכויות על המאמרים באתר שמורות לכותבי המאמרים. כל הזכויות על תכני הביטלס באתר (תמונות וקטעי וידאו) שמורות לבעליהם החוקיים. (לצערנו) אין לאתר thebeatles.co.il, למפעיליו ולכותבים בו כל קשר עסקי עם להקת הביטלס, עם חברת Apple Corps Ltd, עם מי מחברי להקת הביטלס או נציגיהם.

Proudly created by Wixart

יצירת קשר ורישום לתפוצה