#310 ההתחלה של הסרט !Help

ברחוב הזה בלונדון, צילמו הביטלס ב-14 באפריל 1965, את סצנת הפתיחה לסרט !Help.