#302 הדירה של ניל אספינל ומל אוונס

כאן, בלונדון, גרו ניל אספינל ומל אוונס בשנת 1965.