#293 London Pavilion

כאן, בלונדון נערכה, ב-6 ביולי 1964, הקרנת הבכורה של הסרט A Hard Day's Night.


כאן נערכה, ב-29 ביולי 1965, הקרנת הבכורה של הסרט !Help.


כאן נערכה, ב-17 ביולי 1967, הקרנת הבכורה של הסרט Yellow Submarine.


כאן נערכה, ב-20 במאי 1969, הקרנת הבכורה של הסרט Let It Be.


ב-30 בנובמבר 1885 נפתח כאן תאטרון בשם London Pavilion Theatre. בשנת 1934 הוסב הבניין לבית קולנוע שבו הוצגו הקרנות בכורה של סרטים בריטיים רבים. בשנת 1986 נערך בבניין שיפוץ ונוספה לו קומה. בשנת 2000 סופח הבניין לחלק ממרכז Trocadero Centre, ובשנת 2003 התנוסס בחזיתו השם London Trocadero, שאומץ ממסעדה בשם זה, שפעלה בין השנים 1896 עד 1965. בין השנים 1984 עד 2014 הוא פעל כקומפלקס בידור. כעת צפוי המבנה להפוך לבית מלון.