#274 הסצנה מחוץ לתאטרון בסרט A Hard Day's Night

כאן, בלונדון, צילמו הביטלס בין ה-23 ל-26 במרץ, וכן ב-1, ב-2 וב-15 באפריל 1964, סצנה של מעריצים מחוץ לתאטרון, עבור הסרט A Hard Day's Night.


החלק התחתון של הבניין השתנה אבל מהקומה שנייה, כולל החלונות, לא השתנה דבר.