#246 NEMS Enterprises offices

כאן, בליברפול, פתח בריאן אפשטיין את משרדי חברת NEMS Enterprises, ב-6 באוגוסט 1963. אפשטיין סגר את המשרדים כאן ב-4 במרץ 1964, כאשר העביר אותם ללונדון.


חברת הניהול NEMS Enterprises הוקמה ע"י בריאן אפשטיין כאשר החל לנהל את הביטלס, באוקטובר 1962. החברה הרחיבה את פעילותה מאוחר יותר וניהלה להקות וזמרים נוספים מליברפול, כגון סילה בלק, ג'רי והפייסמייקרס, בילי ג'יי קריימר ועוד. הבניין המקורי לא קיים עוד ובמקומו עומד בניין משרדים.