#23 Walton Hospital

זהו בית החולים שבו נולד פול מקרטני ב-18 ביוני 1942. בבית החולים הזה נולד גם, ב-12 בדצמבר 1938, המתופף של להקת ההקווארימן, קולין האנטון. מרי מקרטני, אמו של פול, עבדה בבית החולים הזה כמיילדת ולכן בחרה ללדת את פול כאן וקיבלה טיפול מיוחד, כולל חדר פרטי.


ב-15 באפריל 1868 נפתח בית החולים לציבור כשהבניין הראשי עם המגדל והשעון היו הראשונים שנבנו. בדצמבר 2006 בית החולים סגר את שעריו ולצערנו ב-2011 הבניין נהרס. כיום, מי שיגיע לכאן לא יוכל לראות את הבניין המקורי שצילמתי ב-2009. ב-2016 נבנה בשטח שבו היה בית החולים קומפלקס של כ-200 דירות להשכרה עבור דיור ציבורי.