#222 Heroes of the Alma pub

כאן, קרוב לאולפני EMI בלונדון, פעל הפאב שבו נהגו הביטלס לשתות בין ההקלטות שלהם, בעיקר בשנת 1963, כאשר עדיין יכלו לשהות במקום פומבי ללא הפרעות מצד המעריצים.


בשנות ה-60 היה הפאב הזה אהוד על הצוות של אולפני EMI והאמנים שהקליטו בהם, כגון הביטלס, קווין, ההוליס, מנפרד מן, פינק פלויד ועוד. הפאב נסגר בשנת 2002 וכיום הוא חלק מדירת מגורים.