#218 BBC Broadcasting House

כאן, בלונדון, הקליטו הביטלס ב-16 במרץ 1963 עבור תכנית הרדיו Saturday Club, וב-14 ביולי 1964 עבור תכנית הרדיו Top Gear, של ה-BBC.


הבניין הזה החל להיבנות בשנת 1928 כמטה של ה-BBC, וב-15 במרץ 1932 שודרה מכאן תכנית הרדיו הראשונה. הבניין ממשיך לאכלס את המטה של רשת ה-BBC והוא מוגדר כבניין לשימור.


כל הזכויות על המאמרים באתר שמורות לכותבי המאמרים. כל הזכויות על תכני הביטלס באתר (תמונות וקטעי וידאו) שמורות לבעליהם החוקיים. (לצערנו) אין לאתר thebeatles.co.il, למפעיליו ולכותבים בו כל קשר עסקי עם להקת הביטלס, עם חברת Apple Corps Ltd, עם מי מחברי להקת הביטלס או נציגיהם.

Proudly created by Wixart

יצירת קשר ורישום לתפוצה