#216 NEMS Enterpises and Beatles Fans Club

כאן, בלונדון, פעלו בין שנת 1963 ועד ל-4 בנובמבר 1964, המשרדים של חברת NEMS Enterpises , שבריאן אפשטיין הקים ועמד בראשה. דרך חברה זו ניהל אפשטיין את הביטלס ואמנים נוספים כגון סילה בלק, ג'רי והפייסמייקר, בילי ג'יי קריימר, הפורמוסט ועוד.


חברת NEMS Enterpises הוקמה ע"י בריאן אפשטיין זמן קצר אחרי שהחתים את הביטלס על חוזה כמנהל הלהקה, בסוף אוקטובר 1962. כשעיקר עיסוקיהם של הביטלס חייבו אותו להעביר את עסקיו ללונדון, פתח בריאן את משרדי החברה כאן. כמו כן, העביר אפשטיין לכאן את משרדי מועדון המעריציםThe Beatles Fans Club , שהוקם בליברפול בספטמבר 1962. בספטמבר 2010 נקבע בחזית הבניין שלט המציין את משרדי NEMS Enterpises כאן, בנוכחות סילה בלק.