#213 EMI House

כאן עמד בנייןEMI House , ובו המדרגות שבהן הצטלמו הביטלס ע"י אנגוס מקבין, ב-16 או ב-20 בפברואר 1963, עבור עטיפת האלבוםPlease Please Me . במאי 1969 הצטלמו כאן הביטלס ע"י מקבין, עבור האלבוםGet Back , שבסופו של דבר לא ראה אור.


הביטלס הצטלמו בחזית הבניין ב-5 במרץ 1963 ע"י ג'ון דוב.


משנת 1960 פעל מהבניין שעמד כאן המטה של חברתEMI , עד שנהרס בשנת 1995, והמדרגות שבהן הצטלמו הביטלס הועברו יחד עם המטה של חברת EMI לבניין אחר. חברת EMI, או Electric and Musical Industries, הייתה תשלובת בריטית שנוסדה במרץ 1931 והייתה, ערב התפרקותה בשנת 2012, התשלובת הרביעית בגודלה בתעשיית המוזיקה העולמית. בין חברות הבנות שלה היו EMI Records, Parlophone, Virgin Records ו- Capitol Records. כיום, עומד כאן בניין חדש השייך לחברתWarner Music Group .