#204 Granada TV Studios

כאן, במנצ'סטר, הופיעו הביטלס הופעה היסטורית, ב-17 באוקטובר 1962, שכן זו הייתה הפעם הראשונה שבה הם הופיעו באולפן טלוויזיה. בסך הכל הופיעו הביטלס כאן שלוש פעמים, בין ה-17 באוקטובר ל-17 בדצמבר 1962, חמש פעמים, בין ה-16 בינואר ל-25 בנובמבר 1963, ושלוש פעמים, בין ה-14 באוקטובר ל-2 בנובמבר 1964. כל ההופעות של הביטלס כאן היו עבור תכנית הטלוויזיה ,People and Places אשר משנת 1963 שינתה את שמה ל-Scene at 6:30.

ב-1 וב-2 בנובמבר 1963 הופיעו כאן ג'ון לנון ופול מקרטני בתכנית The Music Of Lennon & McCartney.


בבניין הזה פעלו האולפנים הראשיים של תחנת הטלוויזיה,Granada בין שנת 1956 לשנת 2000, שנה שבה הם נרכשו ע"י .ITV Granada בשנת 2013 האולפנים נסגרו והבניין נמכר. בשנת 2018 התחיל תהליך של הרס חלק מהבניין והפיכת החלק שיוותר לבית מלון.