#20 The Dairy Cottage

הבית הזה קרוב לבית של דודתו מימי ודודו ג'ורג', הוא הבית השני שבו התגורר ג'ון לנון. ג'ון התגורר כאן עם אמו, ג'וליה, למשך כשנה, בין 1942 ל-1943, בעוד אביו, אלף, שהה באותה תקופה בלב ים. לבית הזה הם ב-1943 עברו כ'ון ואמו בחזרה לבית הראשון שבו התגוררו, ברחוב Newcastle Road 9.


הבית הזה שנבנה שנבנה ב-1839, השתייך לדודו של ג'ון, ג'ורג', והיה סמוך לחווה שהייתה בבעלותו ושהפיקה חלב לשכונה הזו בליברפול, ומכאן שמו The Dairy Cottage. ג'ורג' הרשה לג'וליה ולג'ון הקטן להתגורר כאן מבלי לגבות שכר דירה.


אחרי מותה של ג'וליה ביולי 1958, בן זוגה, בובי דיקינס, לא יכול היה לגדל לבדו את שתי בנותיהם, ג'וליה וג'קי ולכן עברו הבנות לגור עם אחותה הצעירה של ג'וליה, הרייט, ובעלה, נורמן בבית הזה, תמורת שכר דירה חודשי ששולם למימי, שירשה את הבית מבעלה, ג'ורג'.


ב-2016 הבית הזה נמכר תמורת 325,000 פאונד.