#198 Mount Pleasant Register Office

כאן, במרכז ליברפול, נישאו ג'ון וסינת'יה לנון, ב-23 באוגוסט 1962, לאחר שסינת'יה גילתה שהיא בהריון מג'ון, אשר, עפ"י הנהוג באותה תקופה, לקח אחראיות ונישא לסינת'יה. פול מקרטני, ג'ורג' הריסון, בריאן אפשטיין, אחיה למחצה של סינת'יה, טוני, ואשתו, מרגרי, נכחו בחתונה. סינת'יה סיפרה שברחוב, בעת הטכס, נעשו עבודות בכביש שגרמו לרעש. אחרי הטכס החבורה חגגה במסעדת Reece's הקרובה. גם ג'וליה ואלף לנון, הוריו של ג'ון, חגגו במסעדה זו את נישואיהן בשנת 1938.


כיום פועל בבניין, אשר הוכרז כבניין לשימור, סניף של הארגון Refugee Action Ltd., שהוא ארגון צדקה שנוסד בשנת 1981 ואשר נותן סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בבריטניה.