#197 Victoria Hall

כאן, בוויראל, מעבר לנהר המרזי, הופיעו הביטלס ב-4 באוגוסט 1962.


האולם Victoria Hall נבנה בשנת 1897 כבית הממשל המקומי. בשנת 1953 הבניין הורחב כדי שיוכל לשרת את האוכלוסייה הגדלה. הופעות של להקות כאן, כמו ההופעה של הביטלס, היו דבר נדיר. בחזית הבניין ישנו שלט המציין את הופעת הביטלס כאן.