#192 EMI Recording Studios

כאן, בצפון לונדון, נפגשו ב-9 במאי 1962 בריאן אפשטיין וג'ורג' מרטין. מרטין הזמין את הביטלס לאודישן, לאחר שאהב את מה ההקלטה של האודישן הכושל שערכו עבור חברת דקה. הפעם האודישן היה מוצלח ומרטין החתים אותם על חוזה הקלטות עבור חברת Parlophone. כאן בוצעו מרבית ההקלטות של הביטלס, כשג'ורג' מרטין שימש כמפיק המוזיקלי של הלהקה, בין ה-6 ביוני 1962 ל-20 באוגוסט 1969.


הביטלס הצטלמו במדרגות בניין האולפנים ב-5 במרץ 1963 ע"י ג'ון דוב.


האולפנים EMI Recording Studios נוסדו בנובמבר 1931 ע"י חברת The Gramophone Company , מאוחר יותר שינתה את שמה ל- Electric and Musical Industriesאו .EMI בשנת 1970 שונה השם של האולפנים לשםAbbey Road Studios , על שם האלבום האחרון של הביטלס. בדצמבר 2010 הבניין הוכר כבניין לשימור, יחד עם מעבר החצייה הסמוך, שהונצח על גבי עטיפת האלבום אבי רוד, ומאז הוא נצבע מחדש מדי שלושה חודשים.