#191 His Master's Voice

לכאן, במרכז לונדון, הגיע בריאן אפשטיין ב-8 במאי 1962 כדי להסב את סרט ההקלטה של האודישן הכושל של הביטלס בחברת דקה לתקליט ויניל. ג'ים פוי, הטכנאי שטיפל בכך, אהב את הביצוע של הביטלס ששמע בהקלטה והציע לבריאן להשמיע אותה לסיד קולמן, ראש מחלקת שיווק תקליטים בחברת התקליטים .EMIגם קולמן אהב את מה ששמע בהקלטה והציע לבריאן להיפגש עם ג'ורג' מרטין, ראש מחלקת הליהוק והאמנים של חברת Parlophone, חברת בת של חברת .EMI בריאן נפגש למחרת עם ג'ורג' מרטין.


החנות הזו של רשת His Master's Voice, או ,HMV היא הראשונה שנפתחה, ב-20 ביולי 1921, ע"י חברת The Gramophone Company, אשר שינתה מאוחר יותר את שמה ל-Electric and Musical Industries או .EMI החנות הזו הייתה הראשונה שהנהיגה תאים להאזנה לתקליטים ללקוחות. בשנת 1937 פרצה כאן שרפה שהרסה את החנות והיא נפתחה מחדש בשנת 1939. במהלך מלחמת העולם השנייה, שימש המרתף של החנות כמקלט לתושבי האזור בעת ההפצצות של חיל האוויר הנאצי על לונדון. בשנת 1986 עברה החנות לכתובת אחרת באותו רחוב. ב-26 באפריל 2000 נקבע בכתובת הזו שלט ע"י ג'ורג' מרטין, המציין את פתיחת החנות בשנת 1921 ואת הביקור ההיסטורי של בריאן אפשטיין כאן בשנת 1962. ב-18 באוקטובר 2013 חזרה החנות לכתובת הזו, אירוע שצוין בביקור של פול מקרטני שפגש מעריצים בחנות וחילק להם חתימות.