#185 Apollo Roller Rink

כאן, בוויראל, מעבר לנהר המרזי, הופיעו הביטלס ב-26 במרץ 1962.


המבנה הזה נבנה בשנת 1900 ונפתח בו אולם ריקודים בשם Palais De Danse (בצרפתית: ארמון הריקודים) שפעל עד לשנות ה-20 המאוחרות של המאה ה-20. עם השנים, שימש האולם למטרות שונות, תחילה, כאולם החלקה, במהלך מלחמת העולם השנייה כבית תמחוי ואח"כ כמועדון לחברי מפלגת הלייבור. בשנות ה-60 הפך המקום למועדון בשם Apollo Roller Rink שקיים בימי שני ערבים של רוק'נ'רול. משנת 1990 פועל במקום בית ספר לריקוד בשםApollo Dance Club . בחזית ישנו שלט המציין את הופעת הביטלס כאן.